Klachtenregeling

De beste manier om een antwoord of een oplossing voor een klacht te vinden is om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Wij vernemen het graag indien er iets onduidelijk is, u een klacht heeft of vindt dat er iets beter/anders gedaan had kunnen worden.

Indien u een meningsverschil heeft met de mondhygiëniste en denkt dat de mondhygiëniste aantoonbaar in gebreke is gebleven zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen dan kunt u zich richten tot het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn: www.paramedisch.org om bemiddeling te vragen.