Tarieven & Vergoedingen

Mondhygiëne Yvette van der Wal

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de behandeling bij een mondhygiëniste geheel of gedeeltelijk. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en polisvoorwaarden van uw tandheelkundige verzekering.

Zie voor meer informatie: www.allesoverhetgebit.nl

De facturering wordt door de Praktijk voor Mondhygiëne aan Fa-Med uitbesteed. Voor het betalen van de factuur heeft u 30 dagen de tijd. Deze termijn is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed. Fa-Med is gerechtigd om incassomaatregelen te treffen indien deze termijn wordt overschreden.

 

Fa-Med

Infomedics

De bankgegevens van Infomedics staan vermeld in het rechthoekige kader onderaan de rekening. Voor de betaling van uw rekening maakt u het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer NL34 ABNA 0243 2400 58 t.n.v. Infomedics B.V.. Vermeld bij uw betaling altijd het betalingskenmerk. U vindt het betalingskenmerk linksboven op de rekening en in het rechthoekige kader onderaan de rekening.

Infomedics

Telefoonnummer  036-2031900.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 9.00 uur- 17.00 uur.

Klik hier voor de tarieven