Tarieven & Vergoedingen

Mondhygiëne Yvette van der Wal

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de behandeling bij een mondhygiëniste geheel of gedeeltelijk. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en polisvoorwaarden van uw tandheelkundige verzekering.

Zie voor meer informatie: www.allesoverhetgebit.nl

De facturering wordt door de Praktijk voor Mondhygiëne aan Fa-Med uitbesteed. Voor het betalen van de factuur heeft u 30 dagen de tijd. Deze termijn is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed. Fa-Med is gerechtigd om incassomaatregelen te treffen indien deze termijn wordt overschreden.

 

Fa-Med

Rekeningnummer Fa-Med B.V. Amersfoort:
NL97ABNA0627000800

Contactgegevens:

Website: www.notavanfamed.nl
E-mail: callcenter@famed.nl

Bekijk hier de tarieven.

Bereikbaar op werkdagen van 8.00-18.00 uur

Telefoon algemene vragen: 0900-0885 (€ 0,15 per minuut)
Telefoon duplicaatnota aanvragen: 0900-0882 (€ 1,30 per gesprek)